Činnosť

Školenia

   Referencie

 Kontaktpočet prístupov:
16. 9. 2005

ŠKOLENIA


Na základe  oprávnení
 3175/2005-V/05-VB
 3174/2005-V/05-PO
 3173/2005-V/05-OZ
 firma ŽeriavServis vykonáva školenia v rozsahu:

Zdvíhacie zariadenia: Viazači bremien
Zdvíhacie zariadenia: Pracovníci na opravu
Zdvíhacie zariadenia: Obsluha zariadení
 

Základné školenia zdvíhacích zariadení
Opakovacie školenia zdvíhacích zariadení
Praktické zacvičenie na zdvíhacích zariadeniach
Školenie údržby zdvíhacích zariadení